US Rəngli Doppler müayinəsi

US Rəngli Doppleri müayinəsi aşağıdakı istiqamətlər üzrə icra olunur:

1. Ətrafların (yuxarı və aşağı) venalarının US Rəngli Doppler müayinəsi. Venaların müayinəsi üçün ən sadə və effektiv, qızıl standart hesab edilən müayinə üsuludur.
2. Ətrafların (yuxarı və aşağı) arteriyalarının US Rəngli Doppler müayinəsi. 
3. Karotid və vertebral arteriyaların US Rəngli Doppler müayinəsi.
4. Aortanın US Rəngli Doppler müayinəsi.
5. Renal arteriyalarının US Rəngli Doppler müayinəsi.