Aorta-bifemoral şuntlama

Aorto-bifemoral şuntlama - aortanın böyrəkdən aşağı hissəsinin və qalça (sağ və sol ayağa gedən damarlar) arteriyalarının tutulması və ya ciddi daralması olan xəstələrdə həmin hissənin süni greftlə əvəzlənməsi ilə aparılır.